Když není chuť na sex s partnerem

sex s partnerem

Sníženou sexuální touhou nebo apatií se rozumí ztráta touhy po sexu. Člověk, který trpí sexuální averzí, nereaguje na sexuální výzvy svého partnera. Taková sexuální averze může být buď „primární“, že člověk nikdy přílišným zájmem o sex neoplýval, nebo „sekundární“, kdy v minulosti touhy na sex pociťoval, ale zájem se z různých příčin vytratil.

Nechuť k sexu se může vztahovat buď k určitému partnerovi, v takovém případě neztrácí sexuální zájem o jiné osoby, nebo se jedná o nechuť všeobecnou. V takovém případě člověk netouží sexuálně po nikom. V některých případech se stává, že člověk nepostrádá jen touhu, ale může sex shledat i nepříjemným či znechucujícím. Nejčastěji se však stává, že sexuální averze nastává z důvodů neshody v partnerském vztahu. Poměrně častým jevem bývá, že se v partnerských vztazích vyskytují rozdílné sexuální touhy. Jeden z partnerů by se rád věnoval sexuálním praktikám a druhý nemá „náladu“ ani chuť. To by nebylo nic neobvyklého ani nenormálního. Problémy však nastávají ve chvíli, kdy taková situace opakovaně vyústí v konflikt.

Jak vyskočit z kola ven

Často se pak partneři ocitají v začarovaném kruhu, kdy přichází na řadu přemlouvání, odmítání, citové vydírání, opovrhování, výtky a odměřenost či dokonce urážky. V momentě, kdy taková situace nastane, je nutné takový kruh přerušit. Někdy pomůže dvojici i navštívit odborníka na párovou terapii, která pomůže vztah přivést opět k určité harmonii. Klíčem k překonání odlišnosti sexuální touhy je schopnost empatie, tedy vcítit se do druhého, porozumění a hledání kompromisů. Vztah tvoří vždy dva lidé a vždy jde o týmovou práci. Terapie má za úkol vysvětlit oběma partnerům rozdílnosti v sexuálním fungování mužů a žen. Partneři se musí naučit o těchto věcech spolu komunikovat a vyjednávat způsobem, který bude oběma příjemný. Je naprosto normální, že existují rozdíly v sexuální touze, příjemné to přestává být v okamžiku, kdy to jeden z partnerů začne brát osobně a jako problém. Mnoho lidí se ve svém životě setká se sníženou touhou po sexu. Je potřeba hledat příčiny a vždy existuje řešení a cesta z kola ven.

Fotografie publikována se svolením Ambro Photography/ FreeDigitalPhotos.net

Gábina (77 Příspěvků)Můžete zanechat odpověď, nebo zpětný odkaz z vašich vlastních stránek.

Napsat komentář