Nejzajímavější řeky

řeky

Dnes se budeme společně toulat širým světem a objevovat různé zajímavé řeky. Těch je samozřejmě nespočet, ale vybrala jsem některé z nich. Řeky jsou naprosto úchvatné a nezkrotné. Proudí světem křížem krážem, jsou životadárné pro všechny živé organismy, ale rovněž mohou znamenat nebezpečí.

Řeka Nil

Řeka Nil pramení ve Rwandě nebo Burundi a ústí do Středozemního moře v Egyptě.  Po své trase protéká Etiopií, Burundi, Rwandou, DCR, Ugandou, Tanzanií, Keňou, Súdánem a také Egyptem. S délkou toku 6.550 km a jejími hlavními přítoky jsou Bílý Nil a Modrý Nil. Nil představuje důležitou životadárnou řeku pro Egypt. Je hlavním zdrojem obživy pro lidi u ní žijící. Na Nilu pluje zhruba 300 plovoucích hotelů.

Řeka Sjoa

Řeka Sjoa patří mezi ledovcové řeky ve středním Norsku. Pramení na svazích skandinávského pohoří Jotunheimen. Tisíce potůčků svádí vodu do legendárního jezera Gjende. Odtud již vytéká řeka Sjoa. Když řeka opustí náhorní rovinu s jezery, bouřlivě se pustí svým korytem. Ve středním toku se její divokost zmírní a z obce Heidal protéká dlouhými peřejemi a soutěskami. Slovo Sjoa znamená „třpytivá“ z důvodu křišťálově čisté vody.

Řeka Amazonka

Řeka Amazonka představuje obra mezi řekami. Začíná jako skromná říčka v peruánských Andách zhruba 160 km od Tichého oceánu. Odtud stéká k Atlantskému oceánu a cestou nabývá na majestátnosti díky vodám mnoha řek, které se do ní vlévají. Během své trasy mění několikrát své jméno, například při vstupu na brazilské území se jmenuje Solimões. Poblíž Manausu se do ní vlévá její nejmohutnější přítok Rio Negro a od jejich soutoku nese opět jméno Amazonka. Místy vyvolává dojem moře, protože zaplavuje i prales a její šířka je tak veliká, že nelze dohlédnout z jednoho konce na druhý. První Evropan, který se plavil po proudu Amazonky, se jmenoval Francisco de Ornella a roku 1542 dal Amazonce její název. Byl svědkem bitvy domorodých válečnic, které po sobě házely kameny. To mu připomnělo pověsti řecké mytologie „o Amazonkách“.

Fotografie publikována se svolením Evgeni Dinev Photography/ FreeDigitalPhotos.net

Gábina (77 Příspěvků)Můžete zanechat odpověď, nebo zpětný odkaz z vašich vlastních stránek.

Napsat komentář