Příspěvky - štítky ‘sexuální apatie’

Když není chuť na sex s partnerem

sex s partnerem

Sníženou sexuální touhou nebo apatií se rozumí ztráta touhy po sexu. Člověk, který trpí sexuální averzí, nereaguje na sexuální výzvy svého partnera. Taková sexuální averze může být buď „primární“, že člověk nikdy přílišným zájmem o sex neoplýval, nebo „sekundární“, kdy v minulosti touhy na sex pociťoval, ale zájem se z různých příčin vytratil. Nechuť k sexu se může […]